Khoa Nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm phối hợp với Tổ chức PATH xây dựng video hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm G6PD của hãng Standard SD Biosensor  1/10/2023 2:36:48 PM

Khoa Nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm phối hợp với Tổ chức PATH xây dựng video hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm G6PD của hãng Standard SD Biosensor

Trong khuôn khổ dự án:"Thúc đẩy tiếp cận điều trị tiệt căn P.vivax an toàn tại Việt Nam - PAVE" năm 2022 Khoa Nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm phối hợp với Tổ chức PATH xây dựng video hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm G6PD của hãng Standard SD Biosensor.

Hướng dẫn cài đặt và kiểm tra máy xét nghiệm G6PD
  Hướng dẫn thực hiện thực hiện xét nghiệm định lượng G6PD với mẫu chứng bằng máy xét nghiệm SD Biosensor Standard G6PD TestHướng dẫn thực hiện thực hiện xét nghiệm định lượng G6PD với mẫu máu bằng máy xét nghiệm SD Biosensor Standard G6PD Test
Hướng dẫn vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng và xử lý một số lỗi khi thực hiện xét nghiệm bằng máy SD Biosensor Standard G6PD Test

Thống kê truy cập

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 21,964,997