Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Lễ bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2015, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức buổi bàn giao các sản phẩm khoa học công nghệ năm 2014 của Viện cho Trung tâm Phòng chống côn trùng.

Thông báo về việc nghiệm thu các đề tài cấp Viện năm 2014.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc nghiệm thu các đề tài cấp Viện năm 2014.

Thông báo về việc xây dựng đề cương chi tiết đề tài năm 2014

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc xâyđựng đề cương chi tiết đề tài năm 2014

Trang [1] [2]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1103

Số lượt truy cập: 13,920,313