Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

Thông tin thông báo buổi bảo vệ cấp viện của NCS Trần Huy Thọ

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp viện cho nghiên cứu sinh Trần Huy Thọ.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 2153

Số lượt truy cập: 7,271,634