Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Hoàng Xuân Cường

Ngày 14/6/2024, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường.

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Hoàng Xuân Cường

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự buổi bảo vệ đánh giá chất lượng Luận án tiến sỹ cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường.

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thị Hà Trang

Ngày 28/5/2024, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà Trang.

Thông tin và kết quả luận án của NCS. Hoàng Xuân Cường

Thông tin và kết quả luận án của NCS. Hoàng Xuân Cường

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thị Hà Trang

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự buổi bảo vệ đánh giá chất lượng Luận án tiến sỹ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà Trang.

Thông tin và kết quả luận án của NCS. Phạm Thị Hà Trang

Thông tin và kết quả luận án của NCS. Phạm Thị Hà Trang

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 203

Số lượt truy cập: 21,964,787