Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS.Thái Doãn Thắng

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Thái Doãn Thắng

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Trần Huy Thọ

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Trần Huy Thọ

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 4029

Số lượt truy cập: 13,113,113