Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hòa

Ngày 28/12/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoà.

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hoà

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoà

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Văn Quang

Ngày 25/09/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Duy Khánh

Ngày 24/10/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đào Duy Khánh

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đặng Thị Thanh

Ngày 10/10/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Thị Thanh.

Trang [1] [2] [3]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 313

Số lượt truy cập: 21,261,759