Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Bùi Khắc Hùng

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Bùi Khắc Hùng

Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Ngày 25 tháng 5 năm 2017 Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã ký Quyết định số 1034/QĐ-VSR về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 574/QĐ-VSR ngày 19/10/2012.

Trang [1] [2] [3]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 4553

Số lượt truy cập: 12,444,439