Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Vân

Ngày 27/2/2024, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân.

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hòa

Ngày 28/12/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoà.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Văn Quang

Ngày 25/09/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Duy Khánh

Ngày 24/10/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đào Duy Khánh

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đỗ Thị Thúy Nga

Ngày 3/10/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thúy Nga.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 16

Số lượt truy cập: 21,447,116