Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương thông báo Về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương thông báo Về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Cán bộ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương hỗ trợ tham gia lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho các phường trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm

Cán bộ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương hỗ trợ tham gia lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho các phường trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm

Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2021

Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2021

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá vận chuyển trang thiết bị y tế

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời thầu vận chuyển trang thiết bị y tế

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 620

Số lượt truy cập: 17,810,890