Thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm năm 2022

Thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Thông báo về việc mời tham gia báo giá kít elisa kháng thể sán lá phổi và elisa kháng thể sán lá gan nhỏ

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá kít elisa kháng thể sán lá phổi và elisa kháng thể sán lá gan nhỏ

Thông báo về việc mời tham gia báo giá

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá kít elisa kháng thể giun đầu gai phục vụ công tác lập kế hoạch mua sắm của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1489

Số lượt truy cập: 19,028,635