Thông báo về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

Thông báo về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

Thông báo về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

Thông báo về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo thanh lý tài sản năm 2020

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo thanh lý tài sản năm 2020

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Lễ trao bằng tiến sĩ, công nhận NCS khóa 13, Hội nghị khoa học thường niên về Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng năm 2020

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương - cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh vui mừng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Lễ trao bằng tiến sĩ, công nhận NCS khóa 13 và Hội nghị khoa học thường niên về Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng năm 2020

Thông báo về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2020

Thông báo về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2020

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 590

Số lượt truy cập: 16,831,516