Thông báo mời báo giá vật tư, hóa chất

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (RAI4E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai hoạt động mua hóa chất, vật tư và cung cấp cho các đơn vị thụ hưởng. Thời gian thực hiện hoạt động dự kiến là 45 ngày.

Thông báo mời báo giá dịch vụ vận chuyển test chẩn đoán nhanh sốt rét

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (RAI4E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai hoạt động vận chuyển test chẩn đoán nhanh sốt rét từ kho Dự án (số 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến các đơn vị thụ hưởng.

Thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại văn phòng Ban QLDA “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 đang cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

Vacancy Announcement

The Regional Artemisinin Resistant Initiative (RAI4E) in Vietnam is seeking applications to fill the following positions within its Central Project Management Unit in Hanoi:

Thư mời báo giá dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (RAI4E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ triển khai hoạt động bảo trì phần mềm kế toán Bravo cho dự án.

Thư mời báo giá dịch vụ kiểm toán độc lập

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (RAI4E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ triển khai hoạt động kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của dự án giai đoạn 2021-2023.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 246

Số lượt truy cập: 21,964,829