Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu mua vật tư văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu mua vật tư văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu mua vật tư phục vụ cho hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu mua vật tư phục vụ cho hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu cung cấp văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời báo giá gói thầu cung cấp văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hàng hóa

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hàng hóa

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hàng hóa

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hàng hóa

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 233

Số lượt truy cập: 20,010,892