Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phục vụ việc xây dựng dự toán của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phục vụ việc xây dựng dự toán của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Thư mời tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn Công trình: Sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân đường của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Luật đấu thầu các gói thầu tư vấn của công trình: Sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân đường của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Trung ương

Chiều ngày 14/10/2022, tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho đồng chí Hoàng Đình Cảnh.

Thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm năm 2022

Thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Trang [1] [2] [3]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1071

Số lượt truy cập: 19,262,061