Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS.Thái Doãn Thắng

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Thái Doãn Thắng

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Trần Huy Thọ

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Trần Huy Thọ

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 11 năm 2018

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 11 năm 2018

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Bùi Khắc Hùng

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Bùi Khắc Hùng

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1103

Số lượt truy cập: 13,920,315