Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 12 năm 2019 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 12 năm 2019 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS.Nguyễn Thị Hồng Liên

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Liên

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Mai Anh Lợi

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Anh Lợi

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

Trang [1] [2]  [...] Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1503

Số lượt truy cập: 10,270,776