Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Ngày 19 tháng 10 năm 2012 Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã ký Quyết định số 574/QĐ-VSR về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 9 năm 2016

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 9 năm 2016

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Quách Ái Đức.

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp viện cho nghiên cứu sinh Quách Ái Đức.

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Thiều.

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Thiều.

Trang [1] [2] [3]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 2638

Số lượt truy cập: 9,109,473