Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Bùi Lê Duy

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Bùi Lê Duy.

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp viện của NCS. Đỗ Ngọc Ánh

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Đỗ Ngọc Ánh.

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp viện của NCS. Trần Thị Kiều Anh

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Trần Thị Kiều Anh

Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Văn Dũng

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Văn Dũng

Kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 9 năm 2016

Kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 9 năm 2016

Trang [1] [2] [3]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 4023

Số lượt truy cập: 13,113,065