Báo cáo Tình hình Sốt rét Thế giới 2015  12/11/2015 5:36:01 PM

Báo cáo cung cấp một bản đánh giá cập nhật về các chính sách liên quan đến sốt rét được thông qua và áp dụng ở những nước có sốt rét lưu hành, và đưa ra các khuyến nghị mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng và chống bệnh sốt rét

 Báo cáo Tình hình Sốt rét Thế giới (World Malaria Report) được xuất bản hàng năm vào tháng 12, cung cấp cho cộng đồng y tế toàn cầu cái nhìn toàn diện về tiến trình chống lại căn bệnh sốt rét. 

Báo cáo cung cấp một bản đánh giá cập nhật về các chính sách liên quan đến sốt rét được thông qua và áp dụng ở những nước có sốt rét lưu hành, và đưa ra các khuyến nghị mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng và chống bệnh sốt rét. Nó xem xét tác động của các biện pháp can thiệp lên gánh nặng do căn bệnh gây ra, theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu toàn cầu và loại trừ sốt rét, cũng như xem xét các cam kết tài chính và những lỗ hổng tài chính.

Báo cáo này dựa trên thông tin nhận được từ các chương trình phòng chống sốt rét quốc gia tại các nước có sốt rét lưu hành, và từ một loạt các đối tác của chương trình phòng chống sốt rét. Từ năm 2011, báo cáo được lập dưới dạng hồ sơ riêng của mỗi quốc gia và lãnh thổ (one-page country profile) nơi vẫn cònlưu hành sốt rét. Báo cáo được phân phối cho các chương trình phòng chống sốt rét quốc gia và các đối tác sốt rét quốc tế, và được bán tại WHO Bookshop.

Download báo cáo bản đầy đủ tại đây 

Bùi Trang 
Biên dịch từ http://www.who.int/

Thống kê truy cập

Đang online: 12

Số lượt truy cập: 21,687,264