Giới thiệu tạp chí Phòng chống bệnh Sốt rét và các bệnh Ký sinh trùng  8/7/2014 3:58:29 PM

I.   GIỚI THIỆU TẠP CHÍ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT RÉT VÀ CÁC BỆNH KÝ SINH TRÙNG

 Tạp chí Phòng chống bệnh Sốt rét và các bệnh Ký sinh trùng (Journal of Malaria and Parasite Diseases Control) được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp Giấy phép số 79/GP-BVHTT từ ngày 20/03/2001. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhiệm vụ tuyên truyền và trao đổi thông tin về công tác phòng chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. Tạp chí là nơi giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học của ngành ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh của Việt Nam và trên Thế giới.

Hiện nay, Tạp chí đã và đang đăng tải nhiều công trình khoa học của các Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực y học và được tính điểm công trình tương ứng là 0,75 điểm/bài báo (cho các hội đồng xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư).

-         Số phát hành: 6 số/năm (không bao gồm các phụ trương) 

-         Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt (có tóm tắt bằng tiếng Anh)

Tổng biên tập :
TS. Hoàng Đình Cảnh
Phó Tổng biên tập :
TS. Nguyễn Quang Thiều
 
Ban biên tập
GS.TS. Lê Bách Quang
PGS.TS. Nguyễn Thị Hương Bình
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong
PGS.TS. Nguyễn Thu Hương
PGS.TS. Trần Đắc Phu
TS. Ngô Đức Thắng
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương
TS. Vũ Đức Chính
PGS.TS. Lê Thành Đồng
TS. Đỗ Trung Dũng
PGS.TS. Hồ Văn Hoàng
TS. Trần Huy Thọ
PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo
ThS. Lê Trung Kiên
PGS.TS. Bùi Quang Phúc
 
 
 
 
 
Thư ký
PGS. TS. Cao Bá Lợi


II.    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG KHI GỬI BÀI

1. Bài gửi đăng tạp chí là bài chưa đăng ở một tạp chí khác.

2. Có tên tác giả, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại của tác giả được ghi ở dòng cuối của trang đầu bài báo.

3. Bài gửi đăng gồm một bản in và một bản điện tử, sử dụng bảng mã Unicode : TCVN 6909 :2001 (kiểu chữ Times New Roman), khổ A4, cỡ chữ 12 pt, khoảng cách giữa các dòng là 1.5 ; căn lề : trên 2,5 cm, dưới 2,5 cm, trái 2,2 cm, phải 1,8 cm ; lùi đầu dòng 1 cm ; giãn cách dòng đơn ; giãn cách đoạn phía trên 3pt, phía dưới 3pt.

- Mỗi bài viết không quá 4.000 từ (khoảng 7 - 8 trang khổ A4) kể cả bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng Tiếng Anh. Bản thảo phải được đánh số trang ở giữa, phía dưới giấy.

- Tên thuốc và hóa chất giữ nguyên tên Latinh (trừ tên các thuốc sốt rét viết theo tên đã được Việt hóa trong cuốn sách ‘‘Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét’’của Bộ Y tế). Tên Latin của các loài: côn trùng, ký sinh trùng, động vật, thực vật, vi sinh vật… viết theo quy định của Danh pháp Quốc tế. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích.

            - Các bảng biểu, đồ thị (định dạng .jpeg, .pdf,…) phải được lồng ghép đúng vị trí minh họa trong bản thảo chính; đồng thời gửi riêng cho Ban biên tập các file gốc. Tiêu đề Bảng đặt phía trên mỗi bảng, tiêu đề Hình đặt phía dưới mỗi hình, ảnh, đồ thị.

            - Cuối các tiêu đề không có dấu câu (không dùng dấu hai chấm hoặc dấu chấm)  

     III.  TRÌNH TỰ, CÁCH TRÌNH BÀYCÁC MỤC TRONG BÀI BÁO:

Bài báo được trình bày theo 18 mục chính, nhưng trong đó chỉ có 05 mục được đánh số. Thứ tự các mục trong bài báo như sau:

TIÊU ĐỀ BÀI BÁO (cỡ chữ 14 pt, in hoa, đậm, trừ tên loài không viết hoa; căn giữa dòng).

(Cách 1 dòng trắng)

Tên tác giả, tên cộng sự (ghi đầy đủ họ và tên tác giả, thứ tự tên tác giả được xếp theo mức độ đóng góp đối với công trình khoa học; chữ đậm, căn lề trái).

Địa chỉ nơi công tác, email (ghi nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị; chữ nghiêng, căn lề trái).

(Cách 1 dòng trắng)

Tóm tắt (không quá 250 từ, thể hiện các kết quả chính và kết luận của công trình; chữ nghiêng, căn đều)

Từ khoá: (gồm 3 - 6 từ hoặc cụm từ, thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, cỡ chữ 11 pt, nghiêng, căn đều)

(Cách 1 dòng trắng)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ (Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác cùng lĩnh vực đã được làm trước đây, không quá 01 trang A4).

(Cách 1 dòng trắng)

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (giới thiệu ngắn gọn và đầy đủ thông tin về đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cụ thể cho các quy trình nghiên cứu và chỉ rõ hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học (IRB) đã phê duyệt). Tùy từng bài báo có thể chia thành các mục:

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu (bắt buộc)

2.2. Đối tượng nghiên cứu (bắt buộc)

2.3. Phương pháp nghiên cứu (bắt buộc)

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

(Cách 1 dòng trắng)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1.

3.2.

(Gồm các Hình và Bảng, được đánh số, trình bày rõ ràng, súc tích, chú thích đầy đủ. Một số kết quả không được hiển thị bằng bảng biểu có thể được diễn tả bằng đoạn văn. Mỗi bài viết không quá 8 Bảng và Hình. Dưới mỗi Bảng và Hình phải có Nhận xét đi kèm một cách ngắn gọn, súc tích).

Ví dụ cách trình bày một Bảng

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm sán dây bò tại các điểm nghiên cứu theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi

Số xét nghiệm

Số nhiễm

Tỷ lệ nhiễm (%)

p

Nga Tân

5 – 14

90

6

6,7

0,05

≥ 15

279

48

17,2

Nga Phú

5 – 14

90

1

1,1

0,05

≥ 15

272

21

7,7

Nhận xét:…………………………………………………………………………………………

(Cách 1 dòng trắng)

4. BÀN LUẬN

4.1.

4.2.

(Không dài quá 2 trang; chỉ bàn luận, lý giải những vấn đề liên quan đến kết quả thu được và so sánh với một số kết quả tương tự trong và ngoài nước đã thực hiện. Các mục con của phần bàn luận bám sát các mục con của kết quả nghiên cứu).

(Cách 1 dòng trắng)

5. KẾT LUẬN

5.1.

5.2.

(Đánh số thứ tự từng kết luận bám sát với các mục của kết quả nghiên cứu. Kết luận cần viết ngắn gọn và nêu bật những số liệu cụ thể của kết quả nghiên cứu).

(Cách 1 dòng trắng)

KIẾN NGHỊ (nếu có)

(Cách 1 dòng trắng)

Lời cảm ơn: (nếu có)

(Cách 1 dòng trắng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (xem phần IV: cách viết tài liệu tham khảo)

(Cách 1 dòng trắng)

TITLE /TIÊU ĐỀ BÀI BÁO BẰNG TIẾNG ANH (cỡ chữ 14 pt, in hoa, đậm, trừ tên Latin không viết hoa; căn giữa dòng)

(Cách 1 dòng trắng)

Author, et.al. /Tên tác giả, tên cộng sự bằng tiếng Anh (ghi đầy đủ họ và tên tác giả, thứ tự tên tác giả được xếp theo mức độ đóng góp đối với công trình khoa học; chữ đậm, căn lề trái).

Address, email /Địa chỉ nơi công tác, email bằng tiếng Anh (ghi nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị; chữ nghiêng, căn lề trái).

(Cách 1 dòng trắng)

Abstract /Tóm tắt bằng tiếng Anh  (không quá 250 từ, thể hiện các kết quả chính và kết luận của công trình).

Key words: /Từ khoá bằng tiếng Anh (gồm 3 - 6 từ hoặc cụm từ, thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, cỡ chữ 11 pt).

     IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Cách trích dẫn: Số thứ tự tài liệu tham khảo được trích dẫn trong ngoặc vuông [ ] và sắp xếp theo số thứ tự thấp đến cao. Ví dụ: [1], [6], [15], [125].

- Cách sắp xếp: Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga...). Các tài liệu tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

+ Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Xếp thứ tự ABC theo tên của tác giả.

+ Tài liệu tham khảo tiếng n­­ước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ của tác giả.

+ Tài liệu tham khảo không có tên tác giả: Xếp thứ tự ABC từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành báo cáo/ấn phẩm. Ví dụ: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ­­ương được xếp vào vần V.

- Các dòng thứ hai trở đi của tài liệu tham khảo viết lùi vào 1 cm so với dòng đầu tiên.

- Tài liệu tham khảo là một bài bài báo cụ thể trong tạp chí, sách, kỷ yếu... ghi theo thứ tự sau: Tên các tác giả (năm công bố), “Tên bài báo”,  Tên sách/Tạp chí/Kỷ yếu, Tập (Số), từ trang – đến trang.

-  Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo ghi theo thứ tự sau: Tên tác giả/Tên cơ quan phát hành (Năm xuất bản), Tên sách/Luận án/Báo cáo, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, từ trang – đến trang/Tổng số trang.

     V. LỆ PHÍ GỬI BÀI:

Mỗi bản thảo theo quy định (tối đa 8 trang), có mức lệ phí đăng là 300.000 đồng/bài. Những bản thảo có số trang nhiều hơn số trang quy định thì tác giả phải nộp thêm 100.000 đồng/trang phát sinh (sau khi được sự đồng ý của Ban biên tập).

 

Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả
về quyền tác giả và nội dung bài gửi đăng


Địa chỉ liên lạc:

Nguyễn Thị Hạnh
Phòng Khoa học và Đào tạo, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.
Địa chỉ: Số 34 đường Trung Văn-Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 0932.189.969
Email: tapchikhoahocvsr@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang online: 297

Số lượt truy cập: 21,964,881