TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG CÔN TRÙNG  3/19/2014 1:22:43 PM

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG CÔN TRÙNG

VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG  


Văn phòng :                  Phòng 118, Nhà A, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương  

Địa chỉ cửa hàng :        35 Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại :                    024.3563.8359

Email :                            phongchongcontrung.nimpe@gmail.com 

Website :                        www.nimpe.vn

1. Chức năng

Trung tâm phòng chống côn trùng có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ Sinh học trong phát hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và các sản phẩm hóa chất diệt côn trùng phục vụ phòng chống Côn trùng; cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phòng chống côn trùng và các tiết túc y học trong lĩnh vực y tế, gia dụng và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến phát triển các loài côn trùng truyền bệnh cho người.     

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

            - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, trong lĩnh vực sinh học, hóa học để phòng chống côn trùng và các tiết túc y học, nông nghiệp và các ngành khác của đời sống xã hội, thông tin và bảo vệ môi trường.

            - Thực hiện dịch vụ khoa học phòng chống côn trùng và bảo vệ môi trường, tư vấn giải pháp phòng chống côn trùng và bảo vệ môi trường cho cộng đồng, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

            - Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phòng chống côn trùng và các tiết túc y học khác.

            - Nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử và sản xuất các sản phẩm sinh học, hóa chất trong phòng chống côn trùng, các tiết túc y học phục vụ đời sống xã hội.

            - Liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, các cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất phục vụ phòng chống côn trùng, các tiết túc y học và lĩnh vực đánh giá tác động môi trường phù hợp với pháp luật hiện hành.

            - Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất, dịch vụ do Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương giao.

            - Hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nhà khoa học nước ngoài để chuyển giao công nghệ, hợp tác liên kết để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng chống côn trùng theo quy định của pháp luật.

            - Triển khai, hợp tác sản xuất, thử nghiệm để đưa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

            - Quản lý đơn vị : Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm theo chính sách và các quy định của pháp luật.

            - Trung tâm tuân thủ quy định của pháp luật, của ngành và các quy định của Viện.

3. Cơ cấu tổ chức tại Trung tâm

            - Lãnh đạo trung tâm : có Giám đốc và Phó Giám đốc

           - Các chuyên môn và nghiệp vụ : 

1. Phòng Hành chính – Kế toán 

2. Phòng Kế hoạch – Vật tư 

3. Phòng Tư vấn và Giới thiệu sản phẩm

4. Phòng Kỹ thuật và Dịch vụ

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 282

Số lượt truy cập: 21,964,866