PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  12/7/2012 11:04:37 AM

Staff of Department of Planning

 
Xuan Xa - Dte.jpg
ThS. Lê Phương Tuấn
Trưởng phòng

Chief
 

ThS. Nguyễn Đức Giang

Phó trưởng phòng

Deputy Chief

 
 

1. Chức năng
Phòng Kế hoạch tổng hợp có chức năng tham mưu cho Viện trưởng công tác kế hoạch, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, tạo nguồn, tổ chức mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và kiểm tra đánh giá sử dụng vật tư, trang thiết bị Y tế của Viện và của DA quốc gia PCSR, DA phòng chống giun sán.
 
2. Nhiệm vụ
-  Giúp Viện trưởng lập kế hoạch PCSR, phòng chống giun sán và theo dõi đánh giá việc thực hiện kế hoạch của địa phương trên phạm vi toàn quốc.
-  Giúp Viện trưởng lập kế hoạch công tác của cơ quan và theo dõi, đánh giá việc triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.
-  Đầu mối cung ứng, bảo quản, cấp phát vật tư, trang thiết bị cho công tác PCSR, phòng chống giun sán và các hoạt động của Viện theo kế hoạch được phê duyệt.
-  Quản lý, theo dõi, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị, máy móc, phương tiện của Viện. Theo dõi việc sử dụng xăng, xe.
-  Giúp Viện trưởng công tác văn phòng của Dự án quốc gia PCSR.
 
3.  Khen thưởng 2000-2011 

Tập thể

-         01 Huân chương lao động hạng ba năm 2006
-         01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2001
-         04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2001, 2003, 2004, 2010.
-         01 Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu năm 2011. 

Cá nhân

-         14 Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế.
-         02 Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu.
-     05 Kỷ niệm chương " Vì sức khỏe nhân dân" , " Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công do

 

    
Cán bộ viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp
Staff of Department of Planning

Trần Quang Phục

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Lê Phương Tuấn

 

Nguyễn Thị Nga

Lưu Văn Phi

 

Vũ Thị Hà

Tạ Hải Ngọc

 

Nguyễn Thị Mai

Tạ Tương Đáng

 

Nguyễn Thị Mai Hương

Dương Đình Viết

 

 Nguyễn Đức Giang
 
 

Thống kê truy cập

Đang online: 280

Số lượt truy cập: 21,964,864