KHOA DỊCH TỄ  4/3/2013 4:22:08 PM

DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY

 
http://nimpe.vn/userfiles/image/2013/Dte/thang.jpg
TS. Ngô Đức Thắng
Trưởng khoa
Chief
 
 
http://nimpe.vn/userfiles/image/2013/Dte/quy%20anh.jpg
ThS. Nguyễn Quý Anh
Phó trưởng khoa
Deputy Chief
 

TS. Phạm Vĩnh Thanh
Phó trưởng khoa
Deputy Chief


 
  Điện thoại liên hệ: 024.3854.4388
Email: thongke.nimpe@gmail.com

1. 
Chức năng

Khoa Dịch tễ sốt rét có chức năng nghiên cứu khoa học về dịch tễ học bệnh sốt rét (SR), giúp Viện trưởng công tác chỉ đạo tuyến trên phạm vi toàn quốc về phòng chống sốt rét (PCSR), tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về PCSR.

2.  Nhiệm vụ

-  Phối hợp cùng các khoa phòng liên quan chỉ đạo địa phương, xây dựng kế hoạch, đánh giá và tổng kết công tác PCSR trên phạm vi toàn quốc.

-  Giúp Viện trưởng chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch PCSR với các mục tiêu và định hướng của Dự án quốc gia PCSR.

-  Nghiên cứu khoa học và thông tin về lĩnh vực dịch tễ học SR, bao gồm các nghiên cứu về chỉ đạo y tế cơ sở và giám sát dịch tễ SR.

-  Đầu mối chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông trong PCSR.

-  Tham gia đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên khoa tuyến dưới, biên soạn các tài liệu chuyên môn, kiểm tra hoạt động PCSR của y tế địa phương.

2.  Khen thưởng 2000-2011

Tập thể
-      01 Huân chương lao động hạng nhì năm 2012.
-   01 Huân chương lao động hạng ba năm 2001
-   01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006
-  10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011.
-   02 Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu 2010, 2011.

Cá nhân
-         03 Huân chương lao động hạng ba.
-     03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
-     25 Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế.
-     02 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế.
-    10 Kỷ niệm chương “ Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, “Vì thế hệ trẻ”.

 
 
Cán bộ viên chức khoa Dịch tễ sốt rét
Staff of Department of Malaria Epidemiology

 

Ngô Đức Thắng
 
 
 
Phạm Vĩnh Thanh
 
 
 
Nguyễn Quý Anh
Nguyễn Quang Thiều
 
 
 
Phạm Văn Tuấn
 
 
 
Nguyễn Thị Hoàng Yến
 
Trương Trung Kiên
 
 
 
 Nguyễn Hà Nam
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
Kiều Thị Thu Hường
 
 
Vũ Thị Ánh Tuyết 
 
 
 
Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn T Hồng Phúc
 
 
Nguyễn Thị Thu Vân 
 
 
 
Đặng Việt Dũng
 
Nguyễn Hồng Phú
 
 
Dương Tiến Dũng
 
 
 
Trần Hữu Cường
Nguyễn Tú Anh
 
 
 
Hoàng Bích Hằng
 
 
 
Bùi Thị Luận
Vũ Tuấn Anh
 
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê truy cập

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 21,964,979