KHOA DỊCH TỄ SỐT RÉT  4/3/2013 4:22:08 PM

DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY

 
http://nimpe.vn/userfiles/image/2013/Dte/thang.jpg
TS. Ngô Đức Thắng
Trưởng khoa
Chief
 
 
http://nimpe.vn/userfiles/image/2013/Dte/quy%20anh.jpg
ThS. Nguyễn Quý Anh
Phó trưởng khoa
Deputy Chief
 
 
 
 
Điện thoại liên hệ: 024.3854.4388
Email: thongke.nimpe@gmail.com

1. 
Chức năng

Khoa Dịch tễ sốt rét có chức năng nghiên cứu khoa học về dịch tễ học bệnh sốt rét (SR), giúp Viện trưởng công tác chỉ đạo tuyến trên phạm vi toàn quốc về phòng chống sốt rét (PCSR), tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về PCSR.

2.  Nhiệm vụ

-  Phối hợp cùng các khoa phòng liên quan chỉ đạo địa phương, xây dựng kế hoạch, đánh giá và tổng kết công tác PCSR trên phạm vi toàn quốc.

-  Giúp Viện trưởng chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch PCSR với các mục tiêu và định hướng của Dự án quốc gia PCSR.

-  Nghiên cứu khoa học và thông tin về lĩnh vực dịch tễ học SR, bao gồm các nghiên cứu về chỉ đạo y tế cơ sở và giám sát dịch tễ SR.

-  Đầu mối chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông trong PCSR.

-  Tham gia đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên khoa tuyến dưới, biên soạn các tài liệu chuyên môn, kiểm tra hoạt động PCSR của y tế địa phương.

2.  Khen thưởng 2000-2011

Tập thể
-      01 Huân chương lao động hạng nhì năm 2012.
-   01 Huân chương lao động hạng ba năm 2001
-   01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006
-  10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011.
-   02 Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu 2010, 2011.

Cá nhân
-         03 Huân chương lao động hạng ba.
-     03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
-     25 Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế.
-     02 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế.
-    10 Kỷ niệm chương “ Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, “Vì thế hệ trẻ”.

 
 
Cán bộ viên chức khoa Dịch tễ sốt rét
Staff of Department of Malaria Epidemiology

 

Ngô Đức Thắng
 
 
 
Nguyễn Duy Thức
 
 
 
Đinh Sơn Hà
Lê Xuân Hùng
 
 
 
Vũ Thị Kim Thanh
 
 
 
Nguyễn Thị Hoàng Yến
 
Nguyễn Quang Thiều
 
 
 
 Nguyễn Hà Nam
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
Phạm Vĩnh Thanh 
 
 
Vũ Thị Ánh Tuyết 
 
 
 
Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Quý Anh 
 
 
Nguyễn Thị Thu Vân 
 
 
 
Đặng Việt Dũng
Trương Trung Kiên 
 
 
Dương Tiến Dũng
 
 
 
Trần Hữu Cường
Nguyễn T Hồng Phúc 
 
 
 
Hoàng Bích Hằng
 
 
 
Vũ Khắc Anh Dũng
Trịnh Công Hưng
 
 
Nguyễn Tú Anh
 
 
 
Phạm Văn Tuấn
Kiều Thị Thu Hường 
 
 

 
 
Nguyễn Hồng Phú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê truy cập

Đang online: 2363

Số lượt truy cập: 13,664,685