PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  4/2/2013 9:10:35 AM

Department of scientific and training management


 

 

 

PGS.TS Cao Bá Lợi
Trưởng phòng
Chief

 


ThS Đinh Sơn Hà 
Phó trưởng phòng
Deputy Chief  

1. Chức năng
Phòng Quản lý khoa học có chức năng tham mưu cho viện trưởng công tác quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, thông tin khoa học.
 
 2. Nhiệm vụ
-         Giúp Viện trưởng lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức đánh giá nghiệm thuđề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hội nghị khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt.
-         Giúp Viện trưởng lập kế hoạch đào tạo sau đại học trình độ Tiến sỹ, tổ chức thi tuyển, quản lý và theo dõi tiến độ học tập và thực hiện các đề tài luận án của nghiên cứu sinh, tổ chức đánh giá các học phần, chuyên đề tiến sỹ, các buổi chấm Luận án cấp Khoa và cấp Viện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hội nghị khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt.
-         Giúp Viện trưởng công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành. Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, đề tài, tổng hợp và tổ chức đánh giá nghiệm thu.
-         Giúp Viện trưởng công tác lễ tân, đoàn ra, đoàn vào...
-         Giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin khoa học: Duy trì và phát triển trang Website, xuất bản và phân phối tạp chí khoa học, khai thác và biên dịch các tài liệu chuyên ngành.
-         Tạo nguồn, cung ứng và tiếp nhận, quản lý, khai thác và phục vụthư viện.

3. Khen thưởng 2000-2011
 
Tập thể
-         01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2001
-         08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011(3).

Cá nhân
-         09 Bằng khen cấp Bộ y tế.
-         01 Bằng khen của Học viện Quân y.
-         02 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế.
-      05 Kỷ niệm chương “ Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

  
Cán bộ phòng Khoa Học Đào tạo
Staff of Department of Scientific and Training Management

 

 

Cao Bá Lợi

 

Nguyễn Hữu Dũng

Đinh Sơn Hà

 

Hoàng Liên Phương

Đỗ Minh Thành

 

Hoàng Thị Thảo Hoài

Hoàng Thị Yến

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 368

Số lượt truy cập: 21,964,952