Thông báo tuyển sinh các khóa Đào tạo liên tục năm 2020  3/4/2020 9:16:51 AM

Trường cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo tuyển sinh các khóa Đào tạo liên tục năm 2020

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-K2ĐT ngày 27/12/2018 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục như sau: 

Thống kê truy cập

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 21,838,239