Truy cập toàn văn nội dung sách điện tử về y học và sức khỏe  10/17/2014 10:25:08 AM

Truy cập toàn văn nội dung sách điện tử về y học và sức khỏe

Trang web về sách y khoa (tiếng Anh)

1.     Essential Health Links

http://www.healthnet.org/essential-links/index.html

Essential Health Links có lẽ là địa chỉ tốt nhất để nhìn tổng quan các trang web cung cấp sách y khoa điện tử miễn phí. Cuộn xuống phía dưới danh sách, tìm “ Fulltext ebooks”, rồi nhấp vào liên kết và tìm kiếm.

2.     FreeBooks4Doctors

http://www.freebooks4doctors.com

Là trang chính về sách y khoa điện tử với hơn 635 cuốn sách được cung cấp miễn phí.

3.     Bookshelf

·        National Library of Medicine Bookshelf:

http://.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books (bookshelf tại NLM)

Thư viện Y khoa Hoa Kỳ duy trì một cơ sở dữ liệu sách trực tuyến tên Bookself. Bạn có thể mở toàn danh sách, chọn một cuốn đọc và có thể tải về miễn phí, lần lượt từng chương, bạn cũng có thể tìm các đọan văn về chủ đề mà bạn quan tâm.

·     National Library of Medicine Catalogue
(Danh mục của Thư viện Y khoa Quốc gia)

http://.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog

Khi tìm kiếm trong thư mục này, bạn sẽ thấy có nhiều tài liệu tham khảo trực tuyến miễn phí. Một số được ghi rõ là “ nguồn điện tử” một số khác ghi là sách hoặc lọai văn bản khác, nhưng khi nhấp chuột vào nhan đề và vào trang cung cấp tài liệu tham khảo đầy đủ, bạn sẽ tìm thấy một liên kết toàn văn.

4. International Development Research Center (IDRC)
http://www.idrc.ca/
Vào trang chủ này, nhấp vào “ Publications”, rồi “IDRC Books” rồi “All our books”. Nhấp vào nhan đề để biết cách tải về miễn phí.

5. National Academies Press (NAP)
http://www.nap.edu
http://www.nap.edu/about/about_pdf.html#12

NAP đã xuất bản hơn 4000 sách điện tử, có thể đọc trực tuyến miễn phí. Trong số đó có một nửa ở dạng pdf và có khỏang 600 có thể được người dùng ở các nước đang phát triển tải về miễn phí.

6. Medical Approaches
http://www.medicalapproaches.org/
· MedicalStudent
http://www.medicalstudent.com/

Cho phép truy cập tới hàng trăm cuốn sách giáo khoa trong hầu hết các chuyên ngành y. Không chỉ dành cho sinh viên mà cả giảng viên, nhà nghiên cứu và bác sĩ chắc chắn sẽ tìm thấy ở đây những văn bản hữu ích.

7. Word Health Organization (WHO)

http://www.who.int

WHO là nhà xuất bản y khoa quan trọng, và có lẽ là nhà cung cấp một số lượng lớn nhất sách điện tử miễn phí liên quan đến sức khỏe thế giới.

- Vào trang web WHO nhấp chuột vào “ Publications” bạn có thể truy cập nhiều ấn phẩm chính của WHO.

- Liên kết tới thư viện của WHO, khi tìm kiếm trong thư mục kết quả hiện ra, hãy tìm xuống bên phải xem ghi chú để biết ấn phẩm có sẵn qua một liên kết toàn văn không, gồm sách in, bài báo, tư liệu xám tất cả cho phép tải về miễn phí.

- Sủ dụng tìm kiếm nâng cao, chọn “online” bên dưới “location”.

- Tìm ấn phẩm liệt kê theo chủ đề “ Health topics”, chọn một chủ đề quan tâm và vào trang này. Tìm ở đây”publications” và “technical information’ cũng như các liên kết tới chủ đề phụ cụ thể.

- Xem qua các chương trình: nhấp chuột vào “Programmes and projects”, rồi chọn một chương trình và cứ tiếp tục nhấp cho đến khi tới được các ấn phẩm.

Trang web về sách y khoa (tiếng Việt)

1.      Trang sách chuẩn Chuyên môn của Vụ Đào tạo và Khoa học – Bộ Y tế

http://www.dtyte.vn/

2.     Sách điện tử tiếng Việt :

http://www.ebooks.edu.vn

Thống kê truy cập

Đang online: 190

Số lượt truy cập: 21,964,774