Tự động duyệt thư Gmail bằng Outlook với Pop  12/20/2012 9:02:50 PM

Bạn cảm thấy thú vị với phiên bản mới nhất của Outlook và muốn cài đặt nó với tài khoản Gmail của mình? Sau đây là hướng dẫn thêm tài khoản Gmail của bạn vào Outlook 2010 sử dụng POP.

Bắt đầu
Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn và tới trang cài đặt. dưới thẻ Forwarding and POP/IMAP để bật POP. Bạn có thể bật truy cập POP đối với tất cả các thư mới hoặc trong tài khoản Gmail của mình. Đối với lựa chọn thứ 2, bạn nên chọn keep Gmail’s copy in the Inbox để có thể nhận mail trên máy chủ Gmail.
Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP1.jpg
 
Thêm tài khoản vào Outlook 2010
Nếu bạn vẫn chưa chạy Outlook 2010, chọn Next để bắt đầu cài đặt và thêm tài khoản email của mình vào.
 
Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP2.jpg
 
Chọn Yes để thêm tài khoản email vào Outlook. Giờ đây, bạn có thể điền tài khoản email của mình.

Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP3.jpg
 
 
chọn Manually configure server settings or additional server types rồi kích Next.
 

 
Chọn Internet E-mail > Next

Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP9.jpg
 
Điền tên người dùng, địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Trong mục Server information, điền thông tin sau:
• Account Type: POP3
• Incoming mail server: pop.gmail.com
• Outgoing mail server: smtp.gmail.com
Nhớ kích vào mục Remember password để không phải điền nhiều lần.
 

 
Sau khi đã điền đủ thông tin, kích More Settings


 
Chọn thẻ Outgoing Server, kiểm tra My outgoing server (SMTP) requires authentication và kích Use same settings as my incoming mail server.
 
Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP12.jpg
 
Chọn thẻ Advanced và điền những thông tin sau:
• Incoming Server (POP3): 995
• Outgoing server (SMTP): 587
• Check phần This server requires an encrypted connection (SSL)
• Thiết lập Use the following type of encrypted connection thành TLS

Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP13.jpg
 
Kích OK để đóng cửa sổ. Sau đó, kích Next để hoàn tất cài đặt. Outlook sẽ kiểm tra cài đặt tài khoản để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. Kích Close khi kết thúc.
 
Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP14.jpg
 
Sau đó, sẽ có một màn hình chúc mừng được hiển thị. Chọn Finish

Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP15.jpg
 
Gmail đã sẵn sàng tiếp hợp với Outlook 2010. Hãy dùng thử tài khoản Gmail cua bạn trong Outlook.

 
Description: http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/072010/19/POP16.jpg
 
Kết luận
Thêm Gmail vào Outlook sử dụng POP là cách dễ dàng với một vài bước đơn giản. Bạn có thể thêm rất nhiều tài khoản email với POP3 nếu bạn muốn. Chúc các bạn thành công!
 
Nguyễn Hữu Dũng - Phòng KHĐT

Thống kê truy cập

Đang online: 313

Số lượt truy cập: 21,964,897