Thông báo tài liệu mới số 1 năm 2014  5/28/2014 9:33:30 AM

Độc giả cần tài liệu mới liên hệ Ths.Mai phòng 401 phòng Khoa học - Đào tạo hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: nimpelibrary@yahoo.com

STT

Tên tài liệu (đĩa CD)

STT

Tên tài liệu (đĩa CD)

1

TL tập huấn ND và một số kỹ thuật cơ bản y tế trường học (chương trình 2 tháng)

22

Ấn phẩm điện tử "Truyền thông giáo dục sức khỏe"

2

TL tập huấn ND và một số kỹ thuật cơ bản y tế trường học (chương trình 2 tuần)

23

Ấn phẩm điện tử "Dinh dưỡng và ATTP"

3

Kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp (chương trình 2 tháng)

24

Ấn phẩm điện tử "Tổ chức và quản lý y tê"

4

Một số kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp (chương trình 2 tuần)

25

Dịch tễ học cơ sở và các bệnh truyền nhiễm

5

Ấn phẩm điện tử "chăm sóc trẻ em"

26

Tài iệu lập kế hoạch và quản lý thực hành y tế dự phòng

6

Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và phụ nữ ngoài thời kỳ mang thai

27

Tài iệu KTV xét nghiệm hóa học cơ bản

7

Các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, đường da và niêm mạc

28

Tài iệu KTV xét nghiệm hóa học nâng cao

8

Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa

29

Tài iệu KTV xét nghiệm vi sinh cơ bản

9

Ấn phẩm điện tử "dịch tễ học hiện đại"

30

Tài iệu KTV xét nghiệm vi sinh nâng cao

10

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

31

Chương trình đào tạo liên tục KTV xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm (phần I)

11

Dịch tễ học trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

32

Chương trình đào tạo liên tục KTV xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm (phần II)

12

Thực hành dịch tễ học thực địa

33

Chương trình đào tạo liên tục KTV xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm (chương trình 2 tuần)

13

Ấn phẩm điện tử "dịch tễ học môi trường"

34

Nâng cao phụ trách xét nghiệm, xét nghiệm viên của hệ YHDP

14

Ấn phẩm điện tử "ký sinh trùng"

35

Tài liệu thực hành và quản lý phòng xét nghiệm ngắn hạn cho phụ trách, xét nghiệm, xét nghiệm viên của hệ YHDP

15

Ấn phẩm điện tử "Tổ chức và quản lý y tê"

36

Ấn phẩm điện tử "Thực hành kỹ thuật môi trường 1 tháng"

16

Ấn phẩm điện tử "Thống kê trong y sinh học"

37

Ấn phẩm điện tử "Thực hành kỹ thuật môi trường 1 tuần"

17

Các vi sinh vật gây nhiễm trùng trong cơ quan

38

Kỹ thuật XN vi sinh nước và không khí nâng cao

18

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm phổ biến

39

Kỹ thuật XN vi sinh nước và không khí cơ bản

19

Ấn phẩm điện tử "Kinh tế y tế"

40

Ấn phẩm điện tử "Kỹ thuật XN nước về hóa lý" chương trình 1 tuần

20

Sức khỏe môi trường và y tế trường học

41

Ấn phẩm điện tử "Kỹ thuật XN nước về hóa lý" chương trình 1 tháng

21

Ấn phẩm điện tử "Sức khỏe nghề nghiệp"

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Số lượt truy cập: 21,687,257