Thông báo về việc mời tham gia báo giá kít elisa kháng thể sán lá phổi và elisa kháng thể sán lá gan nhỏ  8/9/2022 5:05:12 PM

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá kít elisa kháng thể sán lá phổi và elisa kháng thể sán lá gan nhỏ

 

Hiện nay, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm Elisa kháng thể sán lá phổi v à elisa kháng thể sán lá gan nhỏ phục vụ hoạt động khám chữa bệnh năm 2022.

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT); Công văn số 588/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT,

            Bệnh viện Đặng Văn Ngữ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá hàng hóa theo nội dung tại phụ lục kèm theo.

Yêu cầu đối với báo giá:

ü  Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, chi phí dự thầu, vận chuyển đến kho của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

ü  Hiệu lực của báo giá tối thiểu 01 tháng kể từ ngày ký.

ü  Báo giá do đại diện hợp pháp của đơn vị ký, đóng dấu.

ü  Thông tin cụ thể của hàng hóa: Phụ lục kèm theo.

            Báo giá của Quý đơn vị xin được gửi tới địa chỉ: Phòng Kế hoạch tài chính-Bệnh viện Đặng Văn Ngữ; địa chỉ: Số 245, đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

            Thời gian nhận báo giá: Trước 17 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2022.

Thông tin chi tiết cần liên hệ: CN. Vũ Thị Hà, số ĐT: 0369.573.688.

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thống kê truy cập

Đang online: 449

Số lượt truy cập: 20,833,575