Hội nghị Viên chức, Người Lao động, ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025  1/12/2024 5:07:56 PM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội nghị Viên chức, Người Lao động nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm 2023; Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025.

        Trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết năm công tác 2023, ngày 9/1/2024, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Công đoàn cơ sở Viện đã phối hợp tổ chức Hội nghị Viên chức, Người Lao động năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm 2023; Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025.

Hội nghị do TS. Hoàng Đình Cảnh - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Viện, các đồng chí Phó Viện trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên Viện, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Viện nhiệm kỳ 2022-2023 cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Đình Cảnh - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Viện trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

TS. Hoàng Đình Cảnh - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Quang Phục - Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm 2023; những quy định về thực hiện dân chủ tại Viện và kết quả giám sát, hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở Viện năm 2023.

TS. Trần Quang Phục - Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Viện, Công đoàn tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của viên chức, người lao động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn nhiều biện pháp cụ thể với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và đời sống của viên chức, người lao động trong Viện và các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024.

Cán bộ, Viên chức tham gia thảo luận sôi nổi tại Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2022-2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2025.

TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Nhiệm kỳ 2022-2023 phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị là dịp sinh hoạt chính trị rộng rãi của viên chức, người lao động nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động công tác trong nhiệm kỳ đã qua, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo; Hội nghị thực sự là ngày hội của viên chức, người lao động. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 5 đồng chí:

1. Đ/c Đỗ Trung Dũng;

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng;

 3. Đ/c Dương Thị Hồng;

4. Đ/c Đặng Thị Thanh;

5. Đ/c Nguyễn Văn Thuận.

Công tác phát phiếu tại Hội nghị bầu Ban Thanh tra Nhân dân Nhiệm kỳ 2024-2025

Công tác kiểm phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân Nhiệm kỳ 2024-2025


Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân N
hiệm kỳ 2024-2025 ra mắt tại Hội nghị

TS. Trần Quang Phục - Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở lên phát động thi đua năm 2024 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn.


TS. Hoàng Đình Cảnh - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng  và TS. Trần Quang Phục - Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở  ký Giao ước thi đua năm 2024

Kết thúc Hội nghị đã thông qua nghị quyết  và được 100% viên chức, người lao động tham gia biểu quyết nhất trí.

Tin, ảnh: Thanh Loan

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 640

Số lượt truy cập: 21,447,047