Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm năm 2021  6/24/2021 11:16:14 AM

Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm năm 2021

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT); Công văn số 588/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT. 

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng dự toán mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm năm 2021. 

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá hóa chất, vật tư, sinh phẩm và cung cấp thông tin về hàng hóa theo danh mục: 
DANH_MUC HÓA CHẤT, SINH PHẨM

DANH MỤC DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Thời gian nhận báo giá: Trước 9 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Thông tin chi tiết cần liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Mai Hương, số ĐT: 0977703659.

Yêu cầu đối với báo giá:

- Giá hàng hóa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của nhà nước, chi phí dự thầu; bốc xếp hàng hóa 2 chiều, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì … các khoản chi phí vận chuyển giao hàng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

- Cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp với phân nhóm trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.

- Báo giá do đại diện hợp pháp của đơn vị ký, đóng dấu.


Thông báo số 541/TB-VSR

Thông báo số 542/TB-VSR

Thống kê truy cập

Đang online: 761

Số lượt truy cập: 18,870,066