Tìm kiếm
Trích yếu
Số
Ký hiệu
Năm ban hành
  Tìm kiếm
Số TTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTình trạng
1. 0 / 18/2021/TT-BGDĐT Thông tư 18 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ 28/06/2021 Còn hiệu lực
2. 0 / Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 18/01/2022 Còn hiệu lực
3. 208 / BC-VSR Báo cáo công tác phòng chống Côn trùng năm 2021 và định hướng công tác phòng chống năm 2022 03/11/2022 Còn hiệu lực
4. 207 / BC-VSR Báo cáo công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng năm 2021 và định hướng công tác phòng chống năm 2022 03/11/2022 Còn hiệu lực
5. 206 / BC-VSR Báo cáo đánh giá công tác năm 2021, triển khai kế hoạch phòng chống và loại trừ Sốt rét năm 2022 03/11/2022 Còn hiệu lực
6. 0 / Các Biểu mẫu trình bày văn bản hành chính được áp dụng chính thức tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. 11/10/2015 Còn hiệu lực
7. 0 / 0 Phiếu bổ sung lý lịch Cán bộ, Công chức 18/06/2007 Còn hiệu lực
8. 0 / Mẫu một số văn bản hành chính được áp dụng trong nội bộ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương 20/09/2014 Còn hiệu lực
9. 7 / CT-BYT Về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế 19/06/2014 Còn hiệu lực
10. 8 / 2014/TT-BYT Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam 26/02/2014 Còn hiệu lực
11. 34 / 2013/TT-BYT Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 28/10/2014 Còn hiệu lực
12. 13 / 2013/TT-BYT Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm 17/04/2013 Còn hiệu lực
13. 7 / 2012/TT-BYT Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm 15/05/2012 Còn hiệu lực
14. 2 / 2012/TTLT-BYT-BNV-BT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế 19/01/2012 Còn hiệu lực
15. 37 / BC-BYT Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2012 16/01/2012 Còn hiệu lực
16. 43 / 2011/TT-BYT Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm 05/12/2011 Còn hiệu lực
17. 1 / TT-BNV Quy định mới về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan nhà nước. 19/01/2011 Còn hiệu lực
18. 97 / TT-BTC Thông tư 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành 06/07/2011 Còn hiệu lực
19. 54 / ND54CP Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Có hiệu lực 01/9/2011) 01/09/2011 Còn hiệu lực
20. 56 / 56/2011/NĐ-CP Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập 04/07/2011 Còn hiệu lực
12

Thống kê truy cập

Đang online: 355

Số lượt truy cập: 21,964,939