Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về biểu giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.  3/3/2016 10:58:22 AM

  Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thông nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính vừa công bố Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Theo đó, biểu giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT này chia làm 02 giai đoạn:

Thống kê truy cập

Đang online: 23

Số lượt truy cập: 21,838,341