Thông báo mời báo giá mua sắm vật tư phục vụ công tác cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2024  6/14/2024 4:12:43 PM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trung Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư phục vụ công tác cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: BS. Đoàn Thị Thu Hằng, chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính; Số điện thoại: 0377901438;

3. Địa chỉ email: doanthuhang1087@gmail.com.

4. Cách thức gửi báo giá:

Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Gửi file mềm theo địa chỉ email: benhviendvn@gmail.com; doanthuhang1087@gmail.com.

5. Địa điểm nhận báo giá:

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (văn thư viện).

Địa chỉ: số 34 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.854.4326

6. Thời hạn nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến 17 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

7. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Phụ lục kèm theo (tải file đính kèm bên dưới)

2. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng đến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

3. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 7 năm 2024.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán: Không tạm ứng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thống kê truy cập

Đang online: 273

Số lượt truy cập: 21,964,857