Thông báo mời báo giá thiết bị phát sóng wifi phục vụ bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2024  6/11/2024 4:01:29 PM

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán thực hiện gói thầu mua thiết bị phát sóng wifi phục vụ bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên CNTT Bệnh viện Đặng Văn Ngữ; Số điện thoại: 0986385055; Địa chỉ email: khdt.nimpe@gmail.com.

3. Cách thức gửi báo giá:

- Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

- Gửi file mềm theo địa chỉ email: benhviendvn@gmail.com; khdt.nimpe@gmail.com.

4. Địa điểm nhận báo giá:

-  Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương (văn thư viện). Địa chỉ: số 34 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 38543857 - 0986385055

5. Thời hạn nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin theo quy định, đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định.

2. Danh mục dịch vụ/hàng hóa: Phụ lục kèm theo (tải file đính kèm bên dưới)

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 7 năm 2024.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán: Không tạm ứng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thống kê truy cập

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 21,965,010