Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hòa  12/28/2023 5:27:38 PM

Ngày 28/12/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoà.

 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kiểu gen của Chlamydia trachomatis ở phụ nữ vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (2020-2021)”.

Chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Mã số: 972 01 09

Hội đồng gồm các thành viên:

GS.TS. Nguyễn Văn Kính: Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Hoàng Vũ Hùng: Phản biện 1

PGS.TS. Đoàn Huy Hậu: Phản biện 2

PGS.TS. Lê Trần Anh: Phản biện 3

PGS.TS. Đỗ Ngọc Ánh: Ủy viên

TS. Hoàng Đình Cảnh: Ủy viên

PGS.TS. Cao Bá Lợi: Ủy viên, Thư ký

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã thống nhất kết luận đánh giá luận án “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kiểu gen của Chlamydia trachomatis ở phụ nữ vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương” là tài liệu tham khảo quý. Luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức, kết cấu, chất lượng của một luân án tiến sĩ y học. Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoà xứng đáng nhận được học vị và cấp bằng tiến sĩ y học sau khi sửa chữa một số tồn tại của luận án theo đóng góp của Hội đồng.

           Một số hình ảnh buổi bảo vệ:


Nghiên cứu sinh Nguyễn Hòa trình bày tại buổi bảo vệ

Hội đồng nhận xét luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Hòa

 Hội đồng chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn Hòa sau khi hoàn thành buổi bảo vệ

Thống kê truy cập

Đang online: 9

Số lượt truy cập: 21,447,109