Thư mời báo giá hoạt động viết báo cáo về mật độ của véc tơ, độ nhạy và dự báo thay đổi dựa trên kết quả giám sát véc tơ  11/8/2023 4:07:03 PM

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai lựa chọn chuyên gia để thực hiện hoạt động Viết báo cáo về mật độ của véc tơ, độ nhạy và dự báo thay đổi dựa trên kết quả giám sát véc tơ.

Nội dung và phạm vi công việc như sau:

1. Yêu cầu công việc:

Tổng hợp kết quả giám sát véc tơ, số liệu từng loại véc tơ được thu thập theo quy định.

Viết báo cáo đầy đủ 04 báo cáo cho 04 quý và hoàn chỉnh, có tính thuyết phục về khoa học..

Chi tiết xem Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Tổng thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc nộp sản phẩm cuối cùng: 30 ngày.

2. Trình độ đào tạo và kinh nghiệm của chuyên gia:

Học vị tiến sỹ hoặc tương đương trở lên về y học hoặc côn trùng học. 

Tính đến thời điểm 01/01/2023, có ít nhất 5 năm làm trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét, phòng chống muỗi sốt rét.

Có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn về nghiên cứu côn trùng y học hoặc hoạt động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại thực địa.

Sử dụng thành thạo phương pháp thống kê y sinh học trong lĩnh vực nghiên cứu côn trùng y học.

Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

3. Số lượng: 01 người

4. Kinh phí dự kiến:

Kinh phí tối đa:

Tổng hợp kết quả giám sát véc tơ, số liệu: 7 ngày x 700.000 đồng/ngày x 4 quý = 19.600.000 đồng.

Viết báo cáo: 20 trang x 165.375 đồng/trang x 4 quý = 13.230.000 đồng.

Cộng: 32.830.000 đồng

Trang được tính là 350 từ/ 1 trang.

Để phục vụ cho  hoạt động nói trên, Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 kính mời tư vấn quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm theo điều khoản tham chiếu đính kèm, gửi báo giá dịch vụ nêu trên.

Chuyên gia quan tâm có thể tới tìm hiểu thông tin về dự án và nội dung, phạm vi công việc tại địa điểm sau đây:

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023.

Địa chỉ: Phòng 207 - Nhà A, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38580379;     Fax: 024.38580379

Thống kê truy cập

Đang online: 415

Số lượt truy cập: 21,262,059