Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Văn Quang  10/25/2023 12:04:58 PM

Ngày 25/09/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang

Nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN QUANG
          Đơn vị công tác: Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, vai trò truyền bệnh của muỗi Anopheles và ứng dụng lưới Zerofly® phòng chống véc tơ sốt rét tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk (2020-2023).

Chuyên ngành: Côn trùng học. Mã số: 942 01 06

Hội đồng gồm các thành viên:

GS. TS. Vũ Quang Côn: Chủ tịch Hội đồng

GS. TS. Vũ Sinh Nam: Phản biện 1

PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh: Phản biện 2

GS. TS. Trương Xuân Lam: Phản biện 3

PGS. TS. Phạm Thị Khoa: Ủy viên

TS. Nguyễn Quang Thiều: Ủy viên

PGS. TS. Cao Bá Lợi: Ủy viên, Thư ký

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã thống nhất kết luận đánh giá luận án như sau: "Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, vai trò truyền bệnh của muỗi Anopheles và ứng dụng lưới Zerofly® phòng chống véc tơ sốt rét tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk" là một luận án công phu, nghiêm túc, số liệu phong phú, có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn, có tính mới và có đóng góp cho công tác phòng chống sốt rét ở Việt Nam.

          Luận án là tài liệu tham khảo quý trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về phòng chống véc tơ sốt rét. Luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức, kết cấu, chất lượng của một luân án tiến sĩ sinh học. Nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang xứng đáng nhận được học vị và cấp bằng tiến sĩ sinh học sau khi sửa chữa một số tồn tại của luận án theo đóng góp của Hội đồng.

           Một số hình ảnh buổi bảo vệ:


Nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang trình bày tại buổi bảo vệ


Các thầy trong hội đồng nhận xét luận án của nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang


Các thầy trong Hội đồng chúc mừng Nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang sau khi hoàn thành buổi bảo vệ

Tin, ảnh: Thanh Loan


 

Thống kê truy cập

Đang online: 344

Số lượt truy cập: 21,261,986