Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đặng Thị Thanh  10/19/2023 11:59:25 AM

Ngày 10/10/2023, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Thị Thanh.

Nghiên cứu sinh ĐẶNG THỊ THANH.

Đơn vị công tác hiện nay: Bệnh viện Đặng Văn Ngữ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân ấu trùng sán dây lợn (Teania sulium) ở não và kết quả điều trị bằng albendazol và praziquantel”.

Chuyên ngành: Ký sinh trùng Y học. Mã số:  62 72 01 16

Hội đồng gồm các thành viên:

GS.TS.Lê Bách Quang: Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS.Lê Xuân Hùng: Phản biện 1

PGS.TS.Đoàn Huy Hậu: Phản biện 2
PGS.TS.Lê Trần Anh: Phản biện 3
PGS.TS.Nguyễn Mạnh Hùng: Ủy viên

TS.Hoàng Đình Cảnh: Ủy viên
PGS.TS.Cao Bá Lợi: Ủy viên

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã thống nhất kết luận đánh giá luận án như sau: Đề tài luận án “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân ấu trùng sán dây lợn (Teania sulium) ở não và kết quả điều trị bằng albendazol và praziquantel”, của nghiên cứu sinh Đặng Thị Thanh có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn, có tính mới và có đóng góp cho công tác khám và điều trị bệnh do ấu trùng sán dây lợn ở não.

 Luận án là tài liệu tham khảo quý trong giảng dạy và nghiên cứu về BỆNH ấu trùng sán dây lợn ở não. Luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức, chất lượng của một luân án tiến sĩ Y học. Nghiên cứu sinh Đặng Thị Thanh xứng đáng nhận được học vị tiến sỹ Y học sau khi sửa chữa một số tồn tại của luận án theo đóng góp của Hội đồng.

           Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Các thành viên của Hội đồng tham dự buổi bảo vệ của NCS. Đặng Thị Thanh


Các thầy cô trong Hội đồng chúc mừng NCS. Đặng Thị Thanh sau khi hoàn thành buổi bảo vệ

Đại diện lãnh đạo Viện và các khoa phòng chúc mừng NCS. Đặng Thị Thanh sau khi hoàn thành buổi bảo vệ


Tin, ảnh: Thanh Loan

 


Thống kê truy cập

Đang online: 481

Số lượt truy cập: 21,262,129