Thư mời tham gia báo giá cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn hiệu chỉnh trang thiết bị  9/13/2023 5:13:24 PM

Thư mời tham gia báo giá cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn hiệu chỉnh trang thiết bị

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hiệu chuẩn hiệu chỉnh trang thiết bị từ nguồn kinh phí thường xuyên không tự chủ với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Mai Hương, Phòng kế hoạch tổng hợp; Số điện thoại: 0977703659; địa chỉ mail: maihuongnimpe@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Bản cứng (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ: 08h ngày 14 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 9 năm 2023.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký.

6. Nhà thầu có thể báo giá cho 1 hoặc nhiều danh mục dịch vụ phù hợp theo năng lực của nhà thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Yêu cầu chung cho các đơn vị hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của đơn vị hiệu thực hiện hiệu chuẩn, hiệu chỉnh:

a) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm quy định;

b) Có đủ chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng. Các chuẩn đo lường và phương tiện này được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phải còn thời hạn có giá trị.

3. Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm công bố áp dụng đối với lĩnh vực đăng ký hoạt động.

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm công bố áp dụng không được trái với: Quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khuyến nghị quốc tế của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML), tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), tiêu chuẩn của nước ngoài và tài liệu của nhà sản xuất có liên quan.

4. Có ít nhất hai (02) nhân viên kỹ thuật (viên chức, lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên, lao động hợp đồng không xác định thời hạn) cho mỗi lĩnh vực đăng ký hoạt động.

        5. Ban hành và thực hiện đúng quy định về chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm gồm: Nội dung, hình thức của chứng chỉ, việc chế tạo, quản lý và sử dụng chứng chỉ. Nội dung và hình thức của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

6.      Địa điểm thực hiện: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

-         Địa chỉ: Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

7.      Thời gian thực hiện dự kiến: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 555

Số lượt truy cập: 20,529,502