Thông báo Về việc gia hạn thời gian nhận báo giá dịch vụ thuê hệ thống máy siêu âm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  8/31/2023 10:32:20 AM

Thông báo Về việc gia hạn thời gian nhận báo giá dịch vụ thuê hệ thống máy siêu âm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 15/8/2023 Bệnh viện Đặng Văn Ngữ có Thông báo số 170/TB-BV ngày 14/8/2023 về việc mời tham gia báo giá dịch vụ thuê hệ thống máy siêu âm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, thời hạn nhận báo giá trước 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2023.

Nay Bệnh viện Đặng Văn Ngữ gia hạn thời gian nhận báo giá đến trước 17 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2023.

Thống kê truy cập

Đang online: 563

Số lượt truy cập: 20,529,632