Hội nghị đối thoại Quốc gia xây dựng đề xuất dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2024-2026  2/4/2023 11:24:07 PM

Hội nghị đối thoại Quốc gia xây dựng đề xuất dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2024-2026

Sáng 31/01/2023, tại Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương diễn ra Hội thảo quốc tế Đối thoại quốc gia xây dựng đề xuất sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Lê Tuấn Chủ tịch Ban điều phối quốc gia của Quỹ toàn cầu tại Việt Nam, GS. Arjen Dondorp, Chủ tịch ban điều hành dự án RAI khu vực, đại diện các tổ chức Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét; Ban điều hành khu vực; Ban điều phối Quốc gia Quỹ toàn cầu Việt Nam; Tổ chức Y tế thế giới; UNOPS; đại diện Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch đầu tư, Cục Quân Y; ban xây dựng đề xuất dự án RAI4E; chuyên gia của các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và đại diện các Tổ chức trong nước và quốc tế và các đối tác trong phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam.


 

Với mục tiêu chung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, đến năm 2025 đạt tỷ lệ mắc sốt rét còn dưới 0,015/1.000 dân, tỷ lệ tử vong do sốt rét dưới 0,002/100.000 dân, không để dịch sốt rét xảy ra. Thực hiện loại trừ bệnh sốt rét ở các tỉnh có sốt rét lưu hành; củng cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn ngừa sốt rét quay trở lại ở những địa phương đã được công nhận loại trừ sốt rét.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ sốt rét đến năm 2025; những khuyến cáo của đánh giá giữa kỳ Chương trình sốt rét năm 2022; cập nhật về Chính sách của Quỹ toàn cầu, quy trình xây dựng và phê duyệt đề xuất yêu cầu tài trợ; thảo luận và đề xuất các can thiệp ưu tiên cho dự án RAI4E giai đoạn 2024-2026.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ban điều phối quốc gia của Quỹ toàn cầu tại Việt Nam đánh giá cao kết quả của các báo cáo và những ý kiến thảo luận của các đại biểu giúp xây dựng dự án RAI4E. Trong bối cảnh nguồn lực trong nước có thay đổi, nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, thì nguồn tài trợ của Quỹ toàn cầu và sự tham gia của cộng đồng là hết sức quan trọng giúp chương trình đạt được ác mục tiêu của Chiến lược phòng chống và loại trừ sốt rét.

Để tiếp tục giảm số trường hợp mắc sốt rét, giữ vững và bảo vệ thành quả đã đạt được, chương trình cần nghiên cứu triển khai những can thiệp mang tính mới, tính sáng tạo như thực hiện điều trị toàn dân cho những vùng có nguy cơ cao và sốt rét dai dẳng, điều trị dự phòng cho đối tượng đích đồng thời đề xuất các hoạt động tăng cường tính bền vững của hệ thống y tế nói chung để đẩy nhanh tiến độ loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

Phòng Khoa học và Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 21,687,305