Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo mời báo giá dịch vụ thực hiện nhập, làm sạch số liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả điều tra chỉ số dự án RAI3E năm 2022  11/22/2022 10:41:19 AM

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai lựa chọn cá nhân/đơn vị để thực hiện nhập, làm sạch số liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả điều tra chỉ số dự án RAI3E năm 2022

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai lựa chọn cá nhân/đơn vị để thực hiện nhập, làm sạch số liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả điều tra chỉ số dự án RAI3E năm 2022. Nội dung và phạm vi công việc như sau:

1. Yêu cầu công việc:

-    Nhận 5.547 phiếu điều tra chỉ số dự án năm 2022 của 36 tỉnh dự án RAI3E từ Ban QLDA RAI3E Trung ương, gồm:

+     Có 3.600 phiều điều tra hộ gia đình (KAP).

+     Có 1.620 phiếu điều tra dân di biến động (KAP).

+     Có 327 phiếu điều tra cơ sở y tế công (thuốc và vật tư xét nghiệm sốt rét).

-    Thực hiện nhập và làm sạch số liệu theo thiết kế điều tra.

-    Phân tích bằng phần mềm Stata 12.0 theo đề cương.

-    Biểu diễn kết quả theo bảng số liệu và biểu đồ có nhận xét từng bảng biểu.

-    Viết báo cáo kết quả điều tra dựa theo kết quả phân tích đạt được và được biểu diễn trên các bảng số liệu và biểu đồ được phê duyêt trong đề cương.

Báo cáo kết quả điều tra chỉ số phải bố cục như một báo cáo nghiên cứu khoa học.

-    Tham gia nghiệm thu báo cáo theo yêu cầu của Dự án.

-    Sửa chữa và hoàn thiện báo cáo sau nghiệm thu.

2. Trình độ đào tạo và kinh nghiệm của chuyên gia:

-    Có bằng cao học trở lên trong lĩnh vực dịch tễ sốt rét.

-    Có đủ năng lực, kỹ năng thống kê và xử lý số liệu cũng như phân tích kết quả trên các phần mềm Epi-data và Stata và Excel.

-    Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê Y- Sinh học.

-    Kỹ năng biểu diễn kết quả phân tích trên bảng số liệu và biểu đồ tốt.

-    Có kiến thức, am hiểu tình hình sốt rét trên Thế giới, khu vực và Việt Nam.

-    Có kinh nghiệm viết báo cáo tổng kết, báo cáo khoa học về dịch tễ sốt rét.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày, trong đó:

-    20 ngày: Nhập, làm sạch số liệu, phân tích kêt quả và viết báo cáo.

-    01 ngày: Nghiệm thu kết quả điều tra.

-    05 ngày sửa chữa, hoàn thiện báo cáo sau nghiệm thu.

4. Kinh phí dự kiến:

-         Trọn gói tiền công nhập - làm sạch số liệu, phân tích và biểu diễn kết quả theo đề cương: 8.750.000 đồng.

-         Viết báo cáo, hoàn thiện bằng tiếng Việt: tính theo số trang thực tế, tối đa: 200 trang x 75.000 đồng/ trang = 15.000.000 đồng.

Tổng: 23.750.000 đồng/gói.

Để phục vụ cho hoạt động nói trên, Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 kính mời tư vấn quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm theo điều khoản tham chiếu và yêu cầu tại đề cương điều tra chỉ số dự án RAI3E năm 2022 đính kèm, gửi báo giá dịch vụ nêu trên.

Chuyên gia quan tâm có thể tới tìm hiểu thông tin về dự án và nội dung, phạm vi công việc tại địa điểm sau đây:

            - Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023.

            - Địa chỉ: Phòng 207 - Nhà A, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38580379;          Fax: 024.38580379

Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022.

            Chúng tôi xin thông báo tới Ông/Bà và mong nhận được sự quan tâm.

            Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 21,447,153