Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phục vụ việc xây dựng dự toán của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022  11/4/2022 10:11:52 AM

Thông báo Về việc mời tham gia báo giá hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phục vụ việc xây dựng dự toán của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Hiện nay, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng dự toán cho hoạt động hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng các trang thiết bị chuyên môn năm 2022.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, bảo dưỡng các trang thiết bị chuyên môn theo danh mục, nội dung dưới đây:NỘI DUNG BÁO GIÁ

Yêu cầu đối với báo giá:

- Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, chi phí dự thầu, giấy chứng nhận … tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.

- Báo giá do đại diện hợp pháp của đơn vị ký, đóng dấu.

- Các đơn vị có thể tham gia báo giá 1 hoặc nhiều danh mục.

Báo giá của Quý đơn vị xin được gửi tới địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; địa chỉ: Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Trước 9 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 564

Số lượt truy cập: 20,529,635