Thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022  9/22/2022 10:25:44 AM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm thông báo Về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm năm 2022

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có  Thông báo số 939/TB-VSR về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022, theo đó, thời gian nhận báo giá của các nhà thầu là trước 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Nay gia hạn thời gian nhận báo giá là: Trước 14 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Các nội dung khác của Thông báo số 939/TB-VSR ngày 09/9/2022 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 625

Số lượt truy cập: 21,262,311