Thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022  9/12/2022 10:22:05 AM

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương năm 2022

Hiện nay, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng dự toán mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư  năm 2022.

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT); Công văn số 588/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT,

            Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ vật tư và cung cấp thông tin về hàng hóa theo danh mục

Yêu cầu đối với báo giá:

- Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, chi phí dự thầu, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì … tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

- Cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp với phân nhóm trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.

- Báo giá do đại diện hợp pháp của đơn vị ký, đóng dấu.

- Các đơn vị có thể tham gia báo giá 1 hoặc nhiều danh mục.

            Báo giá của Quý đơn vị xin được gửi tới địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; địa chỉ: Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

            Thời gian nhận báo giá: Trước 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 571

Số lượt truy cập: 20,529,649