Thông báo mời tham gia báo giá  7/22/2022 1:45:46 PM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2022

Hiện nay, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, trang thiết bị y tế năm 2022.

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT); Công văn số 588/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT,

            Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế và cung cấp thông tin về hàng hóa theo danh mục, nội dung theo file đính kèm.

Yêu cầu đối với báo giá:

- Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì … tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

- Cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp với phân nhóm trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.

- Báo giá do đại diện hợp pháp của đơn vị ký, đóng dấu.

            Báo giá của Quý đơn vị xin được gửi tới địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; địa chỉ: Số 34, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

            Thời gian nhận báo giá: Trước 12 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2022.

   Xin trân trọng cảm ơn./.

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thống kê truy cập

Đang online: 492

Số lượt truy cập: 20,833,678