Thư mời báo giá dịch vụ vận chuyển  7/11/2022 5:11:16 PM

Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển các tài liệu truyền thông cho đơn vị thụ hưởng

 Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ có kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển các tài liệu truyền thông cho đơn vị thụ hưởng (chi tiết phụ lục đính kèm). Để phục vụ cho công tác phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết, Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023 kính mời nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ nêu trên.

Nhà thầu quan tâm có thể tới tìm hiểu thông tin về dự án và nội dung, phạm vi công việc tại địa điểm sau đây:

          - Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”, giai đoạn 2021-2023.

          - Địa chỉ: Phòng 207 - Nhà A, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38580379;     Fax: 024.38580379

Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2022.

          Gửi kèm theo công văn này là danh mục, số lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ dự kiến cung cấp cho dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2021-2023.

          Chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty và mong nhận được sự quan tâm.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập

Đang online: 713

Số lượt truy cập: 18,869,999