Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa học 2022-2025  4/18/2022 12:05:32 PM

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa học 2022-2025

Căn cứ; Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa học 2022-2025, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, như sau:


 

Thống kê truy cập

Đang online: 695

Số lượt truy cập: 18,869,955