Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương thông báo Về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021  9/21/2021 3:07:24 PM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương thông báo Về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Hiện nay, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, trang thiết bị y tế năm 2021.

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT); Công văn số 588/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế và cung cấp thông tin về hàng hóa theo danh mục, nội dung dưới đây:Thống kê truy cập

Đang online: 553

Số lượt truy cập: 20,529,491