Thông báo về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021  2/18/2021 9:21:50 AM

Thông báo về việc gia hạn thời gian tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

 Ngày 08 tháng 02 năm 2021, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có Thông báo số 125/TB-VSR về việc mời tham gia báo giá trang thiết bị, trang thiết bị y tế phục vụ việc xây dựng dự toán mua sắm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021, theo đó, thời gian nhận báo giá của các nhà thầu là trước 15 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2021.

Nay gia hạn thời gian nhận báo giá là : Trước 15 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Các nội dung khác của Thông báo 125/TB-VSR ngày 08/02/2021 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương không thay đổi.

Thông báo gia hạn thời gian tham gia báo giá

Thống kê truy cập

Đang online: 1022

Số lượt truy cập: 17,937,906