Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn đấu thầu trong nước  1/21/2021 10:26:08 AM

BQLDA nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại Covid-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn đấu thầu trong nước.

Dự án "Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu tác hại Covid-19 đối với bệnh Lao, HIV và Sốt rét"  của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn đấu thầu trong nước.


 

Thống kê truy cập

Đang online: 102

Số lượt truy cập: 21,965,054