Nghiên cứu sinh Nguyễn Quý Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  11/9/2020 3:57:54 PM

 
NCS Nguyễn Quý Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 7/10/2020 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Nguyễn Quý Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Dịch tễ học, mã số 9701 17. Với đề tài " Thực trng mắc sốt rét dân di biến đng ti mt số xã sốt rét lưu hành nng tnh  Đắk Nông, hiệu quả can thiệp bng Đim st rét (2015 -  2016)

Tên đề tài luận án" Thực trng mắc sốt rét dân di biến đng ti mt số xã sốt rét lưu hành nng tnh  Đắk Nông, hiệu quả can thiệp bng Đim st rét (2015 -  2016).

Chuyên ngành:                    Dịch tễ học

Mã số:                                   9701 17

Nghiên cứu sinh:                 Nguyễn Quý Anh

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Lê Xuân Hùng                     2. PGS.TS. Trần Thanh Dương

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

-      Mô t thc trng mc st rét và mt s yếu t liên quan dân di biến đng ti 4 xã sốt rét lưu hành nng tnh Đk Nông, năm 2015.

-        Đánh giá hiu qu can thip bng Đim sốt rét ti đim nghiên cứu, năm 2016.

Kết luận, tính mới của luận án

1.Thc trng mc st rét dân di biến đng ti 4 xã vùng st rét lưu hành nng tnh Đắk Nông, năm 2015.

-Kết quả điều tra cắt ngang tỷ lệ bệnh nhân sốt rét lâm sàng là 1,94%, t lbnh nhân KSTSR là 0,13%.

-Nghiên cứu dc cho thy: T l mắc mi st rét dân di biến đng của 8 thôn là 1,07% năm. Trong đó, tỷ l mc chung nhóm đi rng, ng rng là 1,30% năm; nhóm đi ry, ng ry là 0,73% năm và nhóm giao lưu qua biên giới là 2,35% năm. 

2. Mt s yếu t liên quan đến mc st rét

- Nhng ni không hiểu biết đúng nguyên nhân truyn bnh SR là mui nguy cơ mắc SR 10,24 lần so vi ngưi hiểu đúng.

Không hiểu đúng v bnh SR th phòng tnh co nguy cơ mắc SR 8,45 ln so vi ni hiểu đúng. Nhng ngưi không ngủ màn thưng xuyên nguy mc SR cao gấp 5,94 ln so vi nhng ngưi ngủ màn thưng xuyên. Nhng ngưi đi rng thưng xuyên nguy cơ mc st rét cao gp 26,01 ln so vi ni không đi rng.

3. Hiu qu can thip bng Đim st rét năm 2016.

- -Đim sốt rét đã theo dõi được s ni ngủ rừng, ngủ ry trung bình là 409 ngưi, trong đó 23,96% thưng xuyên ngủ rng, 76,03% ngủ ry. Phát hin được 9 trường hợp ký sinh tng, bnh nhân được điều trị và theo dõi hàng ngày, đm bảo đủ liều điều tr.

- Hiệu quả về can thiệp qua nghiên cứu ngang cho thy trước can thiệp t l nhim KSTSR nhóm can thiệp là 0,25%, sau can thiệp xung còn 0%.

- Hiệu quả can thiệp qua nghiên cứu dc cho thy: nhóm can thiệp, t l mắc mi tích lũy nhóm dân di biến đng là 1,13% gim xung còn 0,46%; nhóm chng, t l này tăng t 0,77% lên 1,46%. Hiệu quả can thiệp là 152,23%.

- Hiểu biết đúng về nguyên nhân truyn bnh st rét đã tăng t65,92% lên 96,09% nhóm can thiệp, chỉ số hiệu quả của nhóm can thiệp là 45,77% và hiệu quả can thiệp là 23,31%;

- Hành vi ngủ màn của ni dân cũng tăng lên: nhóm can thiệp, t l ngủ màn thưng xuyên tăng t 73,88% lên 96,35%. Hiệu quả can thiệp là 13,56%.

- Kinh p đ duy trì mt đim phát hin, điều tr và qun ca bnh trung bình là 3.440.000đ/tháng.

- Có 90,89% ni đưc điều  tra cho rng duy trì đim là rất cần thiết.


NCS Nguyễn Quý Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 673

Số lượt truy cập: 21,447,080