Nghiên cứu sinh Lê Trung Kiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  11/3/2020 3:46:57 PM


NCS Lê Trung Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ
 

Sáng 24/09/2020 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Lê Trung Kiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 942 01 06. Với đề tài " Đánh giá thc trng véc Sốt xuất huyết Dengue hiu qu một s bin pháp phòng chng muỗi Aedes tại huyn Diên Khánh, tnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015 - 2019

Tên đề tài luận án" Đánh giá thc trng véc Sốt xuất huyết Dengue hiu qu một s bin pháp phòng chng muỗi Aedes tại huyn Diên Khánh, tnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015 - 2019.

Chuyên ngành:                    Côn trùng học

Mã số:                                   942 01 06

Nghiên cứu sinh:                 Lê Trung Kiên

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Trần Thanh Dương                       2. PGS. TS. Hồ Đình Trung

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

- Đánh giá thc trng véc tơ St xut huyết Dengue ti huyn Diên Khánh, tnh Khánh Hòa giai đon 2015- 2017.

- Đánh giá hiu qu một s bin pháp phòng chống mui Aedes tại huyn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai đon 2018- 2019.

Kết luận, tính mới của luận án

1. Thc trng véc Sốt xuất huyết Dengue tại huyn Diên Khánh, tnh Khánh Hòa giai đon 2015- 2017

Tại 2 Diên P Diên Đin ghi nhn có 2 loài mui Aedes là Ae.aegypti Ae.albopictusAe.aegypti chiếm ưu thế (93,38%).

Không ghi nhn s thay đổi về tp tính của các loài muỗi Aedes ti đim nghiên cứu so với các nghiên cu trưc đây, c thể là:

+ T đu: muỗi Ae.aegypti trú đu trong nhà (92,22%), trong đó 50,32% muỗi Ae.aegypti đu trong phòng ngủ. Muỗi Ae.albopictus trú đu ngoài nhà ở hc ti, gốc y, phế thi chiếm tỷ lệ 95,08%.

+ G th trú đu: qun áo treo góc tường nơi muỗi Ae.aegypti trú đu nhiu nht với tỷ lệ 35,18%, bề mt tường khu vực ti trong nhà 23,46% và một số đồ vt trong nhà với tỷ l từ 0,5- 11,60%. Có 69,61% muỗi Ae.aegypti 100% muỗi Ae.albopictus ưa thích trú đu độ cao 0,5-1,5m tính từ sàn nhà.

+ bọ gy: b gy nguồn của muỗi Ae.aegypti là l hoa cây phát lc khu vực bàn thờ trong n chiếm tỷ lệ 89,92% tổng s các DCCN có bọ gy. Trong đó 89,29% số lọ hoa y phát lộc có bọ gy Ae.aegypti. 100% bọ gy Ae.albopictus phát hin các dụng cụ phế thi có nước ngoài nhà.

- Các chỉ số véc tơ truyn bnh SXHD trung bình giai đon 2015- 2017:

  + Muỗi Ae.aegypti có mt c 12 tháng với 2 thời đim tăng cao vào tháng 1(0,37 con/ nhà) và tháng 10 (0,58 con/ nhà).

  + Bọ gy Ae.aegypti xut hin c 12 tháng chỉ s Breteau tỷ lDCCN có bọ gy tăng cao nht vào tháng 1 (43.33; 13,60%) tháng 10 (67,00; 16,27%).

- Qun th muỗi Ae.aegypti đã kháng 5 hóa cht dit côn trùng nhóm pyrethroid nhưng vn nhy cảm vi hóa cht nhóm phospho hữu cơ và nhóm carbamate, nhóm clo hữu cơ.

- Không có mối tương quan giữa các chỉ s muỗi và bọ gy vi s cSXHD, c yếu tố khi hu.

2. Hiu qu một s bin pháp phòng chng muỗi Aedes tại huyn Diên Khánh, tnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2019

Hóa cht fludora co-max phun ULV trong nhà có hiu lc dit tt v(95,82%) với muỗi Ae.aegypti chng Diên Khánh. Hóa cht K-othrine 2EW có hiu lực dit không tốt với tỷ lệ muỗi Ae.aegypti chủng Diên Khánh chết chỉ đt 67,56%.

Khi phun ULV thực địa hp huyn Diên Khánh, hóa cht fludora co-max đt hiu quả tốt làm gim mt độ muỗi và nhà có muỗi ti xã can thip sau 7 ngày phun so với  trước thi đim can thip và với đối chng. Chỉ có 2,83% s 106 người thử nghim có tác dụng không mong mun (ht hơi, mùi khó chịu) 96,23% chp thun s dụng hóa cht fludora co-max.

      - Trong 3 tháng thử nghim, hóa cht sumilarv 2MR có hiu lc ức chế bọ gy Ae.aegypti tốt vi tỷ lệ đt 89,80% bọ gy Ae.aegypti chủng Diên Khánh chết. Hóa cht Temebate có hiu lực dit không tốt với tỷ lệ chỉ 47,48% bọ gy chết.

      -Hóa cht sumilarv 2MR thử nghim ti thực địa hp làm gim chỉ số Breteau, t lệ nhà có bọ gy, tỷ lệ DCCN có bọ gy đến 3 tháng sau thử nghim. 100% ngưi tham gia thử nghim không có tác dụng không mong muốn khi tiếp xúc và chp thun s dụng hóa cht sumilarv 2MR.


NCS Lê Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 421

Số lượt truy cập: 21,446,828