Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Quân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  11/3/2020 3:32:37 PM


NCS Nguyễn Văn Quân bảo vệ luận án tiến sĩ
 

Sáng 18/9/2020 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Quân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 9701 17. Với đề tài " Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét và biện pháp phòng chống tăng cường tại vùng sốt rét có dân di biến động ở Bình Phước và Gia Lai (2016-2017)

Tên đề tài luận án" Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét và biện pháp phòng chống tăng cường tại vùng sốt rét có dân di biến động ở Bình Phước và Gia Lai (2016-2017).

Chuyên ngành:                    Dịch tễ học

Mã số:                                   9701 17

Nghiên cứu sinh:                 Nguyễn Văn Quân

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Trần Thanh Dương                       2. TS. Ngô Đức Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:
-         tả thc trạng sốt rét và yếu tố liên quan vùng sốt rét lưu hành có dân di biến động tại Bình Phước và Gia Lai, năm 2016
-         Xác định đột biến gen K13 kháng artermisinin trên bnh nhân nhim P. falciparum.
-         Đánh giá hiu quả một số bin pháp tăng cường phòng chống sốt rét tại vùng có dân di biến động

Kết luận, tính mới của luận án

1. Thc trnmắc sốt rét và các yếu tố liên quan ở vùng sốt t u hành có dân di biến đng tại Bình Phưc Gia Lai, năm 2016

Với 2008 mu điu tra v thực trng mc sốt rét, kết quả như sau:
- Tỷ lệ có sinh trùng sốt rét chung 2,04%, trong đó ti Gia Mp tỉnh Bình Pc là 3,12%, ti KrongPa tỉnh Gia Lai 0,92%. T lệ người mc sốt rét có sinh trùng sốt rét Đăk Ơ cao nht 5,09%, thp nht Ia Hdreh 0,62%. T lệ nhim sinh trùng sốt rét nam 3,09% và ở nữ là 1,12%.
- Tỷ lệ nhim chung các loài sinh trùng sốt rét bng xét nghim lam máu Plasmodium falciparum chiếm 63,41%(26/41), Plasmodium vivax chiếm 36,59%(15/41).
- Có liên quan gia mc st rét và c yếu tố: Qua li biên giới và ng trong rng OR = 6,54, CI95%(2,19-19,51), p < 0,01; Đi rng, ngrng OR = 2,01, CI95%(1,4-4,2), p < 0,05; Làm vic và ngtrong rng OR = 3,08, CI95%(2,1-7,4), p < 0,01.
- Đã xác nhn có mt cac véc tơ truyn sốt rét: Tại Đk Ơ là An. minimus và An dirus với mt độ: An. minimus 0,08 con/người/đêm bng soi chuồng gia súc; An. dirus với mt độ 0,17 con/người/đêm bng mồi người trong rừng. Tại Gia Mp của huyn Gia Mp cũng có mt của hai loài véc chính An. minimus và An dirus với mt độ: An. minimus 0,06 con/người/đêm bng soi chuồng gia súc; An. dirus với mt độ 0,08 con/người/đêm bng mồi người trong rừng. Chưa tìm thy véc chính truyn sốt rét ti huyn KrongPa.

2.Đột biến gen K13 kháng artemisinin tn bệnh nhân nhim P. falciparum
- Phân tích 26 mẫu u nhiễm ký sinh trùng st rét Plasmodium falciparum bng k thut PCR, đã phát hin 01 đt biến đim C580Y với tỷ lệ 95% trên các mu thu thp ti Gia Mp tỉnh Bình Phước. Tỷ lệ đột biến gen K13 ti KrongPa tỉnh Gia Lai thp hơn; T lệ đột biến đim chung 83,33%; Phát hin 2 đột biến đim C580Y và P553L với tỷ lệ tương ứng 66,67% và 16,67%.

3. Hiu qumột sbin pháp ng ng phòng chng sốt t ti vùng sốt t u hành nng có dân di biến đng
- T lệ người nhim sinh trùng sốt rét gim từ 2,04% trưc can thip gim xuống 0,11% sau can thiêp tăng cường 12 tháng, hiu quả 72,90%;  Ti Gia Mập t lệ người nhim sinh trùng sốt rét gim từ 3,12% xuống 0,11%, hiu quả can thip 96,7%.
- T lệ hiu biết ca người dân v nguyên nhân mắc sốt rét tăng từ 67,48% lên 97,35%; Hiu biết từng loi nguyên nhân mc st rét tăng từ 89,66% lên 97,24%; Hiu biết bnh sốt rét có th phòng chống được tăng từ 71,31% lên 90,48%; Hiu biết v các bin pháp phòng chống sốt rét: Nm màn tăng từ 89,66% lên 98,34%; Tm màn tăng từ 41,38% lên 59,45%. Thc hành ngủ màn tăng từ 80,14% lên 90,76%.


NCS Nguyễn Văn Quân chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 609

Số lượt truy cập: 21,447,016