Nghiên cứu sinh Trần Quang Hào bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  9/9/2020 4:25:31 PM

 
NCS Trần Quang Hào bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 26/12/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Trần Quang Hào đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài " Nghiên cu thực trng nhiễm ký sinh trùng st rét và biện pháp kết hợp Quân dân y trong phòng chng bệnh st rét cho người dân vùng biên giới tỉnh Đk Nông (2016-2018)

Tên đề tài luận ánNghiên cu thực trng nhiễm ký sinh trùng st rét và biện pháp kết hợp Quân dân y trong phòng chng bệnh st rét cho người dân vùng biên giới tỉnh Đk Nông (2016-2018).

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Trần Quang Hào

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Hồ Văn Hoàng             2. PGS. TS. Nguyễn Văn Ba

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

- Mô t thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét, thành phần loài v vai trò truyền bệnh của Anopheles tại vùng biên giới tỉnh Đắk Nông (2016).

- Đánh giá hiệu quả biện pháp kết hp Quân dân y trong phòng chống sốt rét cho ngưi dân vùng biên giớinh Đắk Nông.

- Ngưi dân sống tại 4 xã biên giới vi Campuchia tỉnh Đắk Nông không phân biệt giới, tuổi, dân tộc.

- H thống y tế quân dân y: quân y đồn biên phòng, Bệnh Binh đoàn 16, y tế thôn bản và xã.

- Đa điểm nghiên cứu thực đa: Nghiên cứu đưc tiến hành tại 4 xã biên giớgiáp  vCamphuchia,  gm:  xã  Quảng Tr(Huyện Tuy Đức); xã Thuận Hạnh (Huyện Đăk Song); xã Đăk Lao (Đăk Mil) v xã Đăk Wil (Huyện Cư Jút).

- Đa điểm nghiên cứu labo: (1) Trung tâm YTDP tỉnh Đắk Nông: Thực hiện k thuật xét nghiệm m ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi quang học v đnh loại muỗi; (2) Viện nghiên cứu Y Dưc học Quân s Học viện Quân y thực hiện k thuật ELISA. 

Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu mô cắt ngang (năm 2016): Điều tra, đánh giá đặc điểm nhiễm ký sinh trùng sốt rét trong cộng đồng dân v đặc điểm thành phần loài, mật độ, tl của muỗi truyền bệnh sốt rét. Điều tra, đánh giá vkiến thức, thực hành của cộng đồng dân vùng biên giới trong phòng chống bệnh sốt rét. Nghiên cứu tiến hành điều tra 4 thi điểm trong năm.

- Nghiên cứu can thiệp (1/2017- 6/2018): Can thiệp cộng đồng đối chứng. Thực hiện biện pháp kết hp Quân dân y tại xã Quảng Trực huyện Tuy Đức v xã Đắk Lao huyện Đắk Wil (đối chứng). Tại xã can thiệp thực hiện biện pháp kết hp Quân dân y trong kiểm soát bệnh sốt rét, tại xã đối chứng thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh sốt rét tng quy. Kết quả so sánh trưc sau giữa xã can thiệp v xã đối chứng. Các kết quả can thiệp đưc điều tra tương ứng 4 thi điểm trong năm như trưc can thiệp

Kết luận, tính mới của luận án

-       T trưc đến nay công tác phòng chống sốt rét chỉ mi thực hiện đầy đủ ở trạm y tế xã, chưa giải pháp giám sát bệnh sốt rét tại cộng đồng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới v chưa giải pháp quản lý v giám sát bệnh sốt rét do giao lưu biên giới đặc biệt lgiao lưu tự do qua biên giới.

-    Trong phạm vi đề tài này, ngoài việc tăng ng các biện pháp giám sát v quản lý sốt rét tng quy của B Y tế. Nghiên cứu còn thực hiện các biện pháp giám sát v quản lý sốt rét mangnh chất đặc t cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới sự giao lưu biên giới tng xuyên của ngưi dân, gm:

-     Phát huy vai trò của Y tế thôn bản, quân y đóng trên đa bản trong quản lý đối tưng có nguy cơ mắc sốt rét cao do giao lưu qua biên giới, đi rừng, ng ry. Chẩn đoán, điều tr sm cho những ngưi bị mắc sốt rét ngay tại nhà, góp phần giảm lây lan cho cộng đồng.

-      Quân y biên phòng tăng ng quản lý, giám sát các đối tưng giao lưu biên giới, đặc biệt l đối tưng giao lưu theo đưng tiểu ngạch. Kịp thi phát hiện, chẩn đoán vtheo dõi các đối tưng nghi ng sốt rét.

-      Tăng cưng vai trò của bệnh quân y v trạm y tế xã trong chẩn đoán v điều tr cho bệnh nhân sốt rét, bao gồm cả bệnh nhân l dân đa phương và các đối tưng là ngưi c ngoài đi sang.


NCS Trần Quang Hào chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 635

Số lượt truy cập: 21,447,042