Nghiên cứu sinh Trần Thị Huệ Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ   9/9/2020 4:04:16 PM

 

Sáng 23/8/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Trần Thị Huệ Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài " Nghiên cu đc đim lâm sàng, cn lâm sàng, kết quđiu tr bnh do Gnathostoma spp, đnh danh mm bnh trên ngưi và vật ch trung gian ti phía Nam Việt Nam (2016-2017)

Tên đề tài luận ánNghiên cu đc đim lâm sàng, cn lâm sàng, kết quđiu tr bnh do Gnathostoma spp, đnh danh mm bnh trên ngưi và vật ch trung gian ti phía Nam Việt Nam (2016-2017).

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Trần Thị Huệ Vân

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Lê Thị Xuân             2. PGS. TS. Nguyễn Thu Hương

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

-      tả đặc đim lâm ng và cận lâm ng bnh do Gnathostoma spp trên ngưi tại phía Nam Việt Nam (2016-2017).

-     Đánh g kết qu điều trị bnh do Gnathostoma spp bng ivermectin tại đim nghiên cứu.

-    Xác đnh loài Gnathostoma spp trên ngưi và vật ch trung gian bng phương pháp nh thái hc sinh hc phân tử.

Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu tiến cứu mô t phân tích tất cả các ca bnh đến khám đ tiêu chuẩn chọn mu. Các bnh nhân này đưc đưa vào danh ch nghiên cứu s xem xét tiếp vào nghiên cứu can thiệp điều trị đ đánh g kết qu điều tr.

- Nghiên cứu can thiệp thuc điều tr không đi chng.

- Nghiên cứu tại phòng xét nghim vi các ấu trùng Gnathostoma spp thu đưc trên bnh nhân v hình thái và sinh hc phân tử.

Kết luận, tính mới của luận án

Nghiên cứu v bnh do Gnathostoma spp nhng nghiên cứu báo cáo ca lâm ng ch yếu, trong nghiên cứu này nghiên cứu phân tích mô tả các triệu chng m ng, cận lâm sàng của bệnh. 

Đề tài sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống (đnh loài bng hình thái hc) với phương pháp sinh học phân tử hiện đại trên sở gen đích Cox-1 và xác đnh loài bng giải trình tự gen 5.8S rRNA-ITS2 trong việc xác định loài Gnathostoma spp.

Đề tài đã áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa hc hiện đang đưc áp dng rộng rãi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Các k thuật sử dụng trong nghiên cứu các k thuật thưng quy hiện đang đưc áp dụng trong toàn ngành y tế. Đây là mt trong nhng nghiên cứu đầu tiên sử dụng k thuật giải trình tự gen 5.8S rRNA- ITS2 trong việc xác định loài Gnathostoma spp. 

Các kết qu nghiên cứu ca đ tài cung cấp d liệu làm tài liệu tham khảo dùng trong nghiên cứu khoa hc và ging dạy đồng thi cũng s cho các nghiên cứu tiếp theo.

Thống kê truy cập

Đang online: 10

Số lượt truy cập: 21,447,110